3 de set. 2014

Noves pissarres digitals
L'AMPA comença curs amb la compra de dues noves pissarres digitals


Aquest curs comença amb la compra de dues noves pissarres digitals per part de l'AMPA.

Així, l'Escola Sant Martí ja disposa de 7 pissarres digitals (de les quals 5 han estat finançades per l'AMPA, 1 pel claustre de professors i 1 per la Editorial Santillana), una a cada classe de Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior i una compartida per P3, P4 i P5.

Aquestes pissarres suposen una nova eina de treball molt útil en la tasca diària a l’aula. 

L’ensenyament interactiu implica l’ús d’estratègies que estimulen i motiven els i les alumnes, que aprenen més i amb més eficàcia.

No hi ha dubte que la utilització dels recursos multimèdia és un avantatge respecte als 
que hem fet servir fins ara i, com que no crea una dificultat afegida perquè l’ús és molt 
senzill i intuïtiu, l’èxit hi està gairebé assegurat. 


Les pissarres digitals possibiliten tenir d’una forma senzilla i àgil:
 • Presentacions més atractives gràcies a la utilització de colors, marques i línies de diferents
 • amples i mides;
 • Accés immediat a la informació;
 • Utilització de les eines multimèdia: Internet, vídeo, àudio, imatges...;
 • Interacció amb altres perifèrics, com el lector de documents o la càmera de vídeo;
 • Adaptació als diferents estils d’aprenentatge: aprendre amb el tacte, el so o la imatge
 • motiva l’alumnat;
 • Aprenentatge a distància: diverses persones poden connectar-se des de més d’un lloc i al
 • mateix temps;
 • Utilització per a alumnes amb dificultats motores;
 • Exposició de treballs personals fets amb anterioritat;
 • Correcció col·lectiva més eficaç;
 • Desar la feina feta; al final d’una activitat el treball resultant pot ser imprès i distribuït, i
 • també guardar-lo i recuperar-lo més endavant.
Avantatges:

 • Eina neta i atractiva: no hi ha pols ni desordre
 • en els elements que es fan servir.
 • Augment de la motivació dels i de les
 • alumnes; les classes són més atractives.
 • Més participació i interacció de l’alumnat.
 • Adaptació dels recursos a qualsevol àrea i nivell d’aprenentatge.
 • Treball amb metodologies diferents: individual, treball cooperatiu, per grups...
 • Reutilització i/o modificació de les activitats fetes pel professor o professora o per altre
 • professorat.
 • Font de recursos multimèdia il·limitada.
 • Aprenentatge senzill i fàcil d’utilitzar.
Per poder utilitzar aquestes pissarres digitals també s'han hagut de comprar ordinadors portàtils (6 han estat finançats per l'AMPA i 1 ha estat regal d'un pare de l'escola).